Tarihçemiz
25 Şubat 2022

hastane edre.png         
         
           Hastanemiz 1953 yılında Belediye Hastanesinin Bakanlığımıza devredilmesi ile 20 yataklı Devlet Hastanesi olarak 2 Uzman hekim ile hizmete açılmıştır.1955 yılında 40 yataklı Devlet Hastanesine dönüştürülmüştür.

         
          1999 yılında Diyaliz, 2002’de Kan Merkezi açılmıştır. 5 Şubat 2007’de hastanemiz yeni binasına taşınmıştır. 2009 yılında SSK Hastanesi ile birleşip ana bina ve ek bina olarak toplam 200 yatakla hizmet vermektedir. Ana bina ile Ek bina arasındaki mesafe 3 km. 'dir. Ana binada: Dahiliye, Enfeksiyon Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Kardiyoloji, Beyin cerrahi, Üroloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, 1. Basamak ve 2. Basamak Yoğun Bakım Üniteleri, İnme Ünitesi, EEG-EMG, Görüntüleme hizmetleri (MR, BT, kemik dansitometre, mamografi, ultrason), Ameliyathane hizmetleri, Hemodiyaliz Ünitesi, Acil servis, Kan transfüzyon merkezi, Patoloji-Biyokimya-Mikrobiyoloji laboratuvarları, Diyabet Hemşiresi, S.F.T., Efor, Sağlık Kurulu, E.K.G., Kan Alma birimleriyle hizmet vermektedir. Ek binada: Palyatif Bakım Merkezi, Kadın ve Doğum Hastalıkları, Doğum salonu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 1. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, F.T.R., K.B.B, Göz Hastalıkları, Psikiyatri, Cildiye, Aile hekimliği , Kan alma, Enjeksiyon, Laboratuvar, Ameliyathane Hizmetleri, Röntgen, Allerji (Prick) Testi Birimi, N.S.T. , E.K.G., Kemoterapi Ünitesi, Gebe Okulu bulunmaktadır.
       
          2016 yılından itibaren Askeri Hastanelerin Sağlık Bakanlığına devri ile Edremit Asker Hastanesi Hastanemiz bünyesine katılımıyla, Kazdağı Ek Binası olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Kazdağı Ek binasında Evde Sağlık Hizmetleri birimi bulunmaktadır. Ana Binaya 4 km. Ek Binaya 2 km mesafede bulunmaktadır.