Değerlerimiz
25 Şubat 2022

DEĞERLERİMİZ


• Evrensellik: Çağdaş standartlarda hizmet vermek.
• Eşitlik: Herkese eşit yaklaşım.
• Erişilebilirlik: Sürekli ve kolay ulaşılabilir hizmet.
• Eğitim: Hasta, hasta yakını, ziyaretçi ve çalışanları sürekli bilgilendirmek.
• Ekip Çalışması: Biz bir ekibiz.